DPO Advisor

Gør det nemt og hurtigt at komme i mål med din GDPR

Klar til at blive compliant?

Med DPO Advisor behøver du hverken at være jurist, DPO eller fagspecialist for at komme sikkert i mål og opnå compliance. Systemet er din fagspecialist, og det hjælper dig med at leve op til lovkravene. Med præudfyldte svar, løbende rådgivning og vejledning i sletning af personoplysninger er du kun ét stop væk fra veldokumenteret compliance.

DPO Advisor er indrettet som en interaktiv guide, der gennem spørgsmål og svar dokumenterer din behandling af personoplysninger. Du bruger systemet ved at besvare de relevante spørgsmål, der sikrer, du lever op til databeskyttelsesforordninges dokumentationskrav.

Med DPO Advisor får du en række funktioner, som hjælper dig med at opnå compliance nemt og hurtigt. DPO Advisor samler alt din dokumentation ét sted, hvilket giver dig et bedre overblik overdine aktiviteter. Derudover får du:

  • Grafisk overblik gennem oversigtshjul
  • Automatisk juridisk ajourføring
  • Præudfyldte svar til spørgsmål
  • Årshjul med tilbagevendende aktiviteter
  • Autogenereret dokumentation
  • Èn samlet rapport over din dokumentation

Prisen på DPO Advisor afhænger af organisationens antal af ansatte. Du kan se vores prisstruktur her: 

DPO Advisor er hverken målrettet en specifik branche eller virksomhedsstørrelse. Systemet bliver brugt af både store og små organisationer inden for mange forskellige brancher. Vi har blandt andet gjort organisationer compliant inden for revision, offentlig service, fjernvarme og sociale tilbud.

Se flere cases

DPO Advisor kan i samarbejde med jeres Microsoft Office 365 automatisere sletning, kortlægning af data, omstrukturering og oprydning. I kan med andre ord strømline håndteringen af data ved automatisk at klassificere dem, arkivere dem og i sidste ende slette dem i overensstemmelse med reglerne.

DPO Advisor kan integrere med næsten alle tænkelige systemer, der er online. Det betyder, at du automatisk kan hente eller levere data fra ét system til et andet, uanset om det er dit eget eller om det er et offentligt register. På den måde kan du sikre dig, at du altid har de seneste data, hvad end det er tilsynsafgørelser, databehandleraftaler eller revisionserklæringer fra databehandlere.

“Det var super nemt! Da vores revisor spurgte, hvordan det gik med GDPR hos LOS, trykkede vi download og sendte en rapport fra DPO Advisor på 150 sider. Herefter havde revisor ingen kommentarer!”

Laust Westtoft

Sekretariatschef,
Landsorganisationen for sociale tilbud, LOS

Godt begyndt er halvt færdigt

Det er vigtigt for os, at du kommer godt i gang med at bruge systemet, for med DPO Advisor er godt begyndt halvt færdigt. Derfor afholder vi gratis “Kom i gang”-møder, som fokuserer på brugen af DPO Advisor, og hvordan man bedst kommer i gang med systemet. Du vil blive guidet skridt for skridt igennem, hvordan du sletter data, opretter en en aktivitet, downloader din dokumentation og meget mere.

Mødet ligger fast den sidste torsdag i måneden fra 10:00-11:00, og det henvender sig primært til nye brugere af DPO Advisor, men alle er selvfølgelig velkomne.

Ses vi til næste

"Kom i gang"-møde?

Vi får dig sikkert i mål

Et par friske øjne, en workshop eller noget helt tredje? Udover “Kom i gang”-møder har vi mange andre rådgivningsmuligheder, der sikrer du kommer sikkert i mål med din GDPR.

Bliv klogere;

6 spørgsmål om GDPR

At være compliant betyder, at din organisation har fastlagt nogle procedurer og retningslinjer for, hvordan de skal leve op til regler og lovkrav inden for GDPR. Der kommer dog ofte nye krav fra Datatilsynet, og derfor er det vigtigt ikke at se på compliance som en fast tilstand, men som noget din organisation hele tiden skal arbejde hen imod og tage stilling til.

Følsomme personoplysninger er oplysninger, der eksempelvis kan medføre diskrimination, hvis de bliver behandlet ulovligt. Det kan blandt andet være oplysninger om seksualitet, race, fagforening, helbred og politisk overbevisning.

I udgangspunkt er alle underlagt GDPR. Det gælder organisationer uanset størrelse, og i nogle tilfælde kan reglerne også omfatte privatpersoner. GDPR skal skabe tillid til den videre digitalisering ved at beskytte de involveredes personoplysninger.

Du må gemme data så længe, du kan forsvare, at det tjener et legitimt formål og er nødvendigt. Det kan for eksempel være arbejdsskadesager på medarbejdere, der efterfølgende er stoppet.

Et samtykke gælder så længe, det ikke er blevet trukket tilbage og aktivt bliver brugt. Derfor kan en organisation for eksempel ikke sende et nyhedsbrev ud 20 år efter, der er blevet givet samtykke, hvis organisationen ikke har brugt samtykket løbende.

Du skal have en databehandleraftale med de leverandører, der skal behandle personoplysninger for dig, og hvor du har fastsat formålet for behandlingen.