Whistle Advisor

Skab tryghed og få 100% anonymitet 

Anonym og sikker whistleblowerordning

Med Whistle Advisor er du garanteret 100% anonymitet uden at skulle gå på kompromis med behandlingen af anmeldelserne. Systemets chatfunktion gør det muligt at føre en dialog med anmelder uden at kompromittere vedkommendes anonymitet, så du kan få stoppet kritisabel eller ulovlig adfærd, før det får alvorlige konsekvenser. Vi håndterer anmeldelserne, og du håndterer din organisation.

Whistle Advisor gør det muligt for medarbejderne i din organisation, og mennesker uden for organisationen, at anmelde ulovlige eller upassende adfærd anonymt til en person, som din organisation har udpeget. Systemet håndterer alle anmeldelserne sikkert og krypteret, og det er kun administratorer i organisationen, som vil kunne tilgå anmeldelserne.

Fra den 17. december 2021 blev det lovpligtigt for alle organisationer med over 250 ansatte, uanset branche, at have en whistleblower-ordning. Denne grænse ændrer sig fra den 17. december 2023, når antallet af ansatte ændrer sig til 50.  Vil du gerne komme udviklingen i forkøbet?

Ved køb af Whistle Advisor håndterer vi anmeldelserne for dig. Du slipper for arbejdet, og du får samtidig en ekstern, upartisk person til at håndtere dine anmeldelser.
Det betyder blandt andet, at vi:

  • Håndterer det administrative arbejde omkring anmeldelsen
  • Tager dialogen med anmelderen
  • Sorterer de sager fra, som der ikke er hold i
  • Sørger for, de relevante parter og myndigheder bliver informeret

 

På den måde bliver du først inddraget, når en anmeldelse er blevet til reel sag.

Hvad kan en anmeldelse handle om?

Snyd med timerne, krænkende adfærd eller bedrageri. Whistle Advisor kan både bruges til at indberette alvorlige lovovertrædelser, men også overtrædelser af mindre grov karakter. En indberetning kan f.eks. handle om:

  • Overtrædelse af tavshedspligt
  • Tyveri, bedrageri eller svig
  • Bestikkelse eller underslæb
  • Misbrug af økonomiske midler
  • Chikane eller sexchikane
  • Overtrædelse af interne retningslinjer

Vil du gerne selv håndtere anmeldelserne?

Hvis du gerne selv vil håndtere anmeldelserne, kan du købe licens til Whistle Advisors system. Licensen giver både adgang til alle de lovpligtige funktioner og alle de praktiske moduler.

Bliv klogere;

5 spørgsmål om whistleblowerordninger

En whistleblowerordning er et system, der gør det muligt for medarbejdere anonymt at anmelde alt fra rygning på toiletterne til hvidvask.

I dag er det lovpligtigt for alle organisationer – uanset branche – med mere end 250 ansatte at have en whistleblowerordning. Dette ændrer sig fra 17. december 2023, da tallet af ansatte her ændres til 50. Med det sagt, er der stadig mange gode grunde til at anskaffe sig en whistleblowerordning, selvom man er mindre end 50 ansatte.

Inden for den offentlige sektor er kommuner og andre offentligretlige enheder med mere end 10.000 indbyggere forpligtet til at have en whistleblowerordning.

Organisationerne er selv forpligtede til at anskaffe sig en whistleblowerordning, og derfor får man en whistleblowerordning ved at købe licens hos en virksomhed som udbyder systemet. Det kan f.eks. være Whistle Advisor.

En whistleblowerordnings vigtigste formål er at garantere 100% anonymitet for anmelderen – uanset om anmeldelsen er indgivet skriftligt eller mundtligt. Med Whistle Advsior kan anmelderen både bruge chatfunktionen men også indtale anmeldelsen som en lydfil. Herefter transskriberer systemet lydfilen, så vedkommendes stemme ikke bliver genkendt, og anmelderens anonymitet ikke kompromitteres.